Suorakorvaus

Suorakorvaus tai suoraveloitus tarkoittaa, että vahingonkäsittely tehdään suoraan klinikkakäynnin yhteydessä. Eläinklinikka lähettää käynnin paperit järjestelmän kautta suoraan Agrialle ja Agria suorittaa vahingonkäsittelyn vakuutusehtojen mukaisesti. Korvauspäätöksen mukaisesti asiakkaalle jää maksettavaksi summa, jota vakuutus ei korvaa, esimerkiksi omavastuu.

Agrian suorakorvauspalvelu on avoinna arkisin klo 9:00-16:30.

Suorakorvauspalvelun ollessa suljettu eläinklinikka voi lähettää vahinkoilmoituksen Agrialle asiakkaan puolesta. Silloin asiakas maksaa käynnin eläinklinikalla, mutta asiakkaan ei tarvitse tehdä vahinkoilmoitusta erikseen vaan Agria saa klinikalta kaikki tarvittavat tiedot vahingonkäsittelyä varten. Mahdollinen korvaus maksetaan asiakkaan tilille. Tällöin meillä tulee olla tiedossa asiakkaan tilinumero, jonka voi lisätä omiin tietoihin Minun Agriassa.

Huomioithan, että vakuutusehtojemme mukaan emme voi antaa suorakorvauspäätöstä, mikäli vakuutusmaksun ensimmäinen maksuerä ei ole rekisteröitynyt järjestelmäämme.


Korvausmäärä ja vakuutusmäärä

Korvausmäärä tai vakuutusmäärä on korkein korvaus, mitä vakuutuksesta voi saada vakuutuskauden aikana. Näet valitsemasi vakuutusmäärän vakuutuskirjastasi.


Terveysselvitys

Terveysselvitys on kolmen kysymyksen lista lemmikin tämänhetkisestä terveydentilasta ja mahdollisista aikaisemmista sairauksista tai sairauksien oireista ja tapaturmista. Terveysselvitys tulee antaa kirjallisesti tai suullisesti vakuutuksen oston yhteydessä tai vakuutusta muuttaessa. Vakuutus myönnetään terveysselvityksessä saatujen tietojen perusteella.

Terveysselvitykseen tulee kirjata kaikki lemmikin aikaisemmat sairaudet ja tapaturmat, vaikka niistä olisi kulunut pitkäkin aika ja vaikka lemmikki olisi tällä hetkellä täysin terve.

Vakuutusehtojemme mukaan Agrialla on oikeus rajata vakuutuksen ulkopuolelle sairaudet, rakenneviat ja vammat, joiden oireita on ilmennyt ennen vakuutuksen ottoa tai joiden katsotaan olevan synnynnäisiä.

Esimerkki miten voit täyttää terveysselvityksen 

Musti on vuonna 2015 syntynyt koira. Mustilla on ollut kerran ripulia toukokuussa 2016 ja kaksi korvatulehdusta maalis- ja huhtikuussa 2019. Mustilla on myös poistettu lohjennut hammas vuonna 2017. Terveysselvitykseen merkitään tiedot näin:

Ripuli 05/2016, korvatulehdus maalis- ja huhtikuu 2019. Poistettu lohjennut hammas vuonna 2017.


Karenssi ja karenssiaika

Karenssi tarkoittaa, että vakuutus ei korvaa karenssiaikana alkaneita sairauksia, rakennevikoja ja vammoja eikä niihin liittyviä jälkiseurauksia.

Karenssiaika on 20 vuorokautta, ellei toisin mainita. Tietyissä tapauksissa vakuutus voi olla myös karenssivapaa, mikä tarkoittaa, että vakuutus on voimassa heti vakuutuksen ottohetkestä alkaen sairauksien ja tapaturmien varalta.

Tapaturmille ei ole karenssia, vaan vakuutus on heti vakuutuksen ottohetkestä alkaen voimassa tapaturmien varalta.

Löydät tiedot vakuutuksen karenssista vakuutuskirjasta.


Rajoitus tai rajoitusehto

Rajoitus tai rajoitusehto tarkoittaa, että vakuutus ei korvaa jonkin tietyn sairauden tai tapaturman hoidon kustannuksia. Rajoitus voi olla rotukohtainen tai lemmikkikohtainen ja se voi olla pysyvä tai määräaikainen. Pysyvä rajoitus on voimassa aina. Määräaikainen rajoitus voidaan poistaa tietyn ajan kuluttua, mikäli lemmikki on ollut oireeton ja terve. Löydät mahdolliset rajoitukset vakuutuskirjasta.

Rajoitukset tehdään terveysselvityksen perusteella. Mikäli terveysselvityksessä on puutteellisia tietoja, rajoitus voidaan tehdä myös jälkikäteen.


Erityismääräys

Vakuutuskirjassa voi olla maininta ”Erityismääräykset koskien nivelsairauksia.  Katso vakuutusehdot”. Kyseinen huomautus tulee vakuutuksille, jotka otetaan yli 4 kk ikäiselle lemmikille.

Kyseessä ei ole rajoitusehto, vaan huomautus erityismääräyksistä, joista voi lukea lisää vakuutusehdoistamme.


Omavastuu

Omavastuu on vakuutuksenottajan maksettavaksi jäävä osuus hoitokustannuksista.

Agria Koira- ja Kissarotuvakuutuksissa on kiinteä omavastuu (90€/160€/500€) sekä prosenttiosuus hoitokuluista (20%/30%), erikoisvakuutuksissa on vain kiinteä omavastuu ja osassa vakuutuksista ei ole omavastuuta.

Löydät vakuutuksesi omavastuun tai omavastuut vakuutuskirjastasi.


Omavastuukausi

Omavastuukausi on ajanjakso, jonka aikana kiinteä omavastuu maksetaan vain kerran.

Jos saman omavastuukauden aikana tulee useampia korvattavia eläinlääkärikäyntejä, ei seuraavista käynneistä tarvitse maksaa kiinteää omavastuuta.

Prosenttiosuus hoitokuluista maksetaan jokaisesta korvattavasta eläinlääkärikäynnistä.

Agria Koira- ja Kissarotuvakuutuksissa omavastuukausi on 135 päivää, muissa vakuutuksissa 125 päivää.


Omavastuubonus / Korvaus vahingottomista vuosista

Agria antaa omavastuubonuksen lemmikeille, jotka ovat olleet kaksi tai useamman vuoden vahingottomia. Omavastuubonus maksetaan seuraavasta korvaukseen oikeuttavasta summasta, joka ylittää omavastuun.

  • 2 vuotta ilman vahinkoja: bonus 30 euroa
  • 3 vuotta ilman vahinkoja: bonus 60 euroa
  • 4 vuotta ilman vahinkoja: bonus 90 euroa

Maksimibonus on 90 euroa.


Eläinlääkärintodistus

Toisinaan vakuutuksenottoa varten vaaditaan eläinlääkärintodistus, esimerkiksi jos lemmikki on tuotu ulkomailta.

Eläinlääkärintodistuksen tulee olla Suomessa laadittu ja kirjoitettu joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Todistus ei saa olla yli 30 vuorokautta vanha.


Vakuutuskausi tai sopimuskausi

Vakuutussopimuksen vakuutuskausi on yleensä 12 kuukauden mittainen. Ensimmäinen vakuutuskausi voi kuitenkin joissain tapauksissa olla hieman lyhyempi tai pidempi kuin 12 kk ja se otetaan huomioon ensimmäistä vuosimaksua määriteltäessä. 

Ensimmäisen vuoden jälkeen vakuutuskausi on tasan 12 kuukauden mittainen ja uusi vakuutuskausi alkaa aina saman kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Esimerkki

Vakuutus on otettu 15.5.2018. Ensimmäisen vuoden vakuutuskausi on tällöin 15.05.2018 -01.05.2019. Seuraava vakuutuskausi on 01.05.2019 - 01.05.2020.


Vuosimaksu tai vakuutusmaksu

Vuosimaksu tai vakuutusmaksu on sopimuksen vuosihinta. Vuosimaksu lasketaan vakuutuskaudelle, joka on yleensä 12 kuukautta, ellei toisin mainita. Ensimmäinen vakuutuskausi voi olla vuotta lyhyempi ja sen vakuutuskauden vuosimaksu voi siten poiketa täyden 12 kk mittaisen vakuutuskauden hinnasta. Vakuutuskauden pituus määräytyy sen mukaan, milloin vakuutus on alkanut.

Vuosimaksu saattaa muuttua, jos muutat vakuutuksen sisältöä tai esimerkiksi lisäät tai vähennät samassa sopimuksessa olevien lemmikkien määrää. Myös määräaikaisen alennuksen (esim. pentualennus) päättyminen muuttaa vuosimaksun määrää.

Vakuutusmaksun voi maksaa vuosittain, puolivuosittain tai neljännesvuosittain.

Jos vakuutusmaksua ei maksa ajallaan, asiakkaalle lähetetään muistutuslasku. Jos sitäkään ei makseta eräpäivään mennessä, vakuutus irtisanoutuu.


Piilevä vika

Piilevällä vialla tarkoitamme sairautta tai puutetta, joka on alkanut kehittyä ennen kuin lemmikki on tutkittu tai luovutettu, mutta joka ei ole antanut oireita tai ollut muuten tiedossa.

Piilevä vika ei tarkoita sairauksia tai puutteita, jotka on havaittu tai eläinlääketieteellisen arvion mukaan olisi pitänyt havaita eläinlääkärin tarkastuksessa, eikä myöskään perinnöllisiä sairauksia.

Esimerkkejä piilevistä vioista ovat epämuodostuneet selkänikamat ja sikaripunkki (demodex).


Tapaturma

Tapaturmalla tarkoitetaan vakuutetulle lemmikille äkillisen ulkoisen tapahtuman aiheuttamaa ruumiinvammaa. Tapaturmaksi katsotaan myös eläinlääkärin toteama vierasesine ruuansulatuskanavassa tai akuutti myrkytystila.


Ennakkopäätös / Ennakkolupapyyntö

Tietokonetomografian (CT) ja magneettiresonanssin (MR) korvaus edellyttää aina Agrian ennakkopäätöksen. Korvauspäätös tehdään aina vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuksenottajan tulee pyytää ennakkopäätös Agrialta kirjallisesti lähettämällä ennakkolupapyyntö sähköpostitse osoitteeseen: vahinkoilmoitus@agria.fi. Ennakkolupapyyntöä ei vaadita, jos kyseessä on hätätilanne, esimerkiksi liikenneonnettomuus.