Agrian tutkimusrahaston apurahat jaetaan erilaisille tutkimusprojekteille eläinlääketieteen, perinnöllisyystieteen ja eläinten käyttäytymistieteen aloilla sekä tutkimustyöhön lemmikin merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle.

Tavoitteena hyvinvoivat lemmikit

Tavoitteena on, että tutkimustuloksia voidaan soveltaa käytännössä ja niiden avulla voitaisiin vaikuttaa muun muassa jalostustoimintaan, lemmikkien terveyteen ja eläinten pitoon. Lisäksi tutkimustulosten avulla pyritään lisäämään lemmikittömien henkilöiden ymmärrystä kissojen ja koirien merkityksestä lemmikinomistajan terveydelle ja sen tuomista positiivista vaikutuksista sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Kuka voi hakea apurahaa?

Agrian tutkimusrahaston apurahaa voi hakea tutkija, eläinlääkäri tai muu lemmikkeihin liittyvän tutkimustyön kanssa työskentelevä henkilö. Haettava summa voi olla maksimissaan 1 miljoona Ruotsin kruunua (noin 100 000 euroa). Hakijan tulisi mieluiten olla sidoksissa tutkivaan yliopistoon, tutkimusinstituuttiin tai muuhun organisaatioon tai järjestöön, esimerkiksi eläinklinikkaan.

Apurahan hakeminen

Apurahaa haetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä hakuvaiheessa hakijan tulee toimittaa lyhyt kuvaus tutkimuksesta, joka arvioidaan sen merkityksellisyyden ja potentiaalin perusteella.

Ensimmäisen vaiheen hakemus saa olla enintään 3 sivun pituinen ja sen tulisi sisältää seuraavat asiat:

  • Tarkoitus ja tavoite
  • Projektin taustatietoa
  • Lyhyt kuvaus materiaalista ja metodeista
  • Mahdolliset alustavat tulokset
  • Haetun apurahan suuruus ja perustelu summalle
  • Muut tutkimukseen osallistuvat henkilöt
  • Kirjallisuuslista
  • Aikaisemmat tai nykyiset muut apurahat projektille

Hakemus tulee kirjoittaa englanniksi tai ruotsiksi. Haettava summa voi olla maksimissaan 100 000 euroa (1 miljoona Ruotsin kruunua). Apurahaa ei myönnetä konferenssimatkoille.

Tutkimuskomitea arvioi tutkimussuunnitelmat ja kutsuu valitut projektit toiseen vaiheeseen.

Hakuaikataulu

  1. hakuvaihe 1.4. – 30.4.2019
  2. hakuvaihe 1.9. – 30.9.2019

Haluatko lisätietoja?

Lisää tietoa tutkimusrahastosta ja hakuprosessista löydät osoitteesta: www.hundforskning.se

Voit myös ottaa yhteyttä tutkimusrahaston sihteeriin (englanniksi tai ruotsiksi).

Lena Heimlén
Agria och SKK Forskningsfond
Box 771
191 27 Sollentuna
Sverige

forskningsfonden@skk.se

Vuoden 2019 apurahat

Vuodelle 2019 apurahaa myönnettiin yhteensä 15 pohjoismaiselle tutkimusprojektille, joista kaksi on suomalaisia: agilitysuorituksen aiheuttama fyysinen rasitus koiralla (Anna Boström, PetBone tutkimusryhmä, Helsingin Yliopisto) ja syringomyelia sekä kallon ja kallo-kaularankaliitoksen rakenteelliset poikkeavuudet chihuahuoilla (Anna-Mariam Kiviranta, Helsingin Yliopisto).

Muiden apurahaa saaneiden tutkimusten aiheina on muun muassa: kaihin perinnöllisyystutkimus bichon havanaisilla, epilepsia petit basset griffon vendeeneillä, kyyn pureman aiheuttamat kliiniset oireet ja vaikutukset sekä vinttikoirien alkuperä ja evoluutio. Kaikki nykyiset ja aikaisemmat tutkimusprojektit löytyvät tutkimusrahaston verkkosivuilta.

Agrian asiakkaana autat!

Agrian tutkimusrahaston varat koostuvat pääosin Agrialle maksetuista vakuutusmaksutuloista. Näin ollen Agrian asiakkaat ovat mukana tukemassa tärkeää eläinlääketieteellistä tutkimusta lemmikkien terveyden hyväksi vakuuttamalla oman lemmikkinsä Agriassa.