Tutkimusrahaston apurahat jaetaan erilaisille tutkimusprojekteille eläinlääketieteen, perinnöllisyystieteen ja eläinten käyttäytymistieteen aloilla sekä tutkimustyöhön lemmikin merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle. Tutkimusrahaston tavoitteena on, että tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa käytännössä ja niiden avulla voitaisiin parantaa muun muassa jalostustoimintaa, lemmikkien terveyttä ja eläinten pitoa. 

Vuoden 2019 apurahat 

Vuodelle 2019 apurahaa on myönnetty yhteensä 15 pohjoismaiselle tutkimusprojektille, joista kaksi on suomalaisia:

Agilitysuorituksen aiheuttama fyysinen rasitus koiralla

Anna Boström
PetBone tutkimusryhmä, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto

Tutkimus on väitöskirjatyö jonka tarkoituksena on edistää agilityurheilun turvallisuutta ja koirien hyvinvointia. Tutkimuksessa kartoitetaan koiran lihaksistoon ja luustoon kohdistuvaa fyysistä kuormitusta agilitysuoritusten aikana.

Syringomyelia sekä kallon ja kallo-kaularankaliitoksen rakenteelliset poikkeavuudet chihuahuoilla

Anna-Mariam Kiviranta
Helsingin Yliopisto 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa sulkeutumattomien aukileiden esiintyvyyttä chihuahuoilla. Lisäksi tavoitteena on selvittää onko aukileilla yhteyttä neuropaattisen kivun aiheuttamiin kliinisiin oireisiin ja aivo-selkäydinnesteen virtauksen häiriöihin, kuten syringomyeliaan.

Muut tutkimusprojektit

Muita tutkimusprojekteja ovat muun muassa kaihin perinnöllisyystutkimus bichon havanaisilla, epilepsia petit basset griffon vendeeneillä, kyyn pureman aiheuttamat kliiniset oireet ja vaikutukset sekä vinttikoirien alkuperä ja evoluutio. Kaikki nykyiset ja aikaisemmat tutkimusprojektit löytyvät tutkimusrahaston verkkosivuilta.

Apurahan hakeminen vuodelle 2020

Agrian tutkimusrahaston apurahaa voi hakea tutkija, eläinlääkäri tai muu lemmikkeihin liittyvän tutkimustyön kanssa työskentelevä henkilö. Haettava summa voi olla maksimissaan 100 000 euroa (1 miljoona Ruotsin kruunua). Hakijan tulisi mieluiten olla sidoksissa tutkivaan yliopistoon, tutkimusinstituuttiin tai muuhun organisaatioon tai järjestöön, esimerkiksi eläinklinikkaan. 

Hakuprosessi on kaksivaiheinen: ensimmäisessä hakuvaiheessa lähetetään lyhyt hakemus, jonka tutkimuskomitea arvioi sen relevanssin ja potentiaalin perusteella. Tutkimuskomitean arvioitua hakemukset, valitut hakijat kutsutaan toiseen hakuvaiheeseen.

Vuodelle 2020 apurahaa voi hakea 1. – 30.4.2019. Lisätietoa hakuprosessista tulee verkkosivuillemme kevään aikana.