Agrian ja Kennelliiton aktiviteettirahaston ohjausryhmä valitsee vuosittain kriteerit kyseiselle vuodella sekä kenelle avustus tai stipendi myönnetään.  Vuonna 2017 kolme arvoltaan 3000 € stipendiä jaettiin Suomen kromfohrländer ry:lle, Labradorinnoutajakerho ry:lle sekä Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:lle.

- On kunnia palkita aktiivisia rotuyhdistyksiä koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä. Haluamme Agriassa kannustaa myös muita rotuyhdistyksiä koirien jalostuksellisen terveyden edistämiseen, kertoo Agrian maajohtaja Anna Linder.

Labradorinnoutajien geenitestaus jalostustyön edistäjänä

Labradorinnoutajakerho on tukenut geenitestausta jo noin 10 vuoden ajan. Geenitestien tultua luotettaviksi labradoreilla ensin prcd-PRA:n osalta ja myöhemmin myös muiden sairauksien osalta, järjestö halusi alkaa tukea testausta, jotta myös kantajia saataisiin jalostuskäyttöön ja näin jalostusmateriaalia leveämmäksi.

Aluksi kaikkien labradorien testausta tuettiin ja kun testaus vakiintui osaksi rutiininomaisia terveystutkimuksia, rajattiin tuki koskemaan vain narttuja. Nykyään järjestö tukee noin 150 nartun geenitestaamista vuosittain. Testit ovat vakiintuneet jalostusurosten terveystutkimusrepertuaariin ja narttujen tutkimuksen myötä on jo melko paljon koiria, jotka ovat vanhempiensa ja sukunsa puolesta clear/normal-statuksen omaavia.

- Olemme havainneet, että edelleen narttujen tutkiminen on harvinaisempaa, kaikki jalostukseen käytetyt urokset kyllä tutkitaan, mutta narttuja ei. Haluamme rotujärjestönä ajatella niin, että myös nartut tulee tutkia, jotta saadaan laajemmin myös kantaja-urokset käyttöön. Nykyisellään liian moni kantaja-statuksen omaava uros jää käyttämättä vain, koska narttuja ei testata riittävän laajalti, kertoo Lotta Vuorinen Labradorinnoutajakerho ry:n jalostustoimikunnasta

Tunnustuspalkinto aiotaan käyttää jalostustoimikunnan henkilöiden kouluttamiseen sekä labradorien terveyteen liittyvään tutkimuskohteeseen, joka päätetään myöhemmin.

Kromfohrländereiden roturisteytysprojekti auttaa lisäämään monimuotoisuuta ja vähentämään perinnöllisiä sairauksia

Kromfohrländereiden kanta kokonaisuudessaan on suppea ja geneettinen monimuotoisuus muihin rotuihin verrattuna keskimääräistä heikompi. Monimuotoisuuden lisäämisen ohella roturisteytysten tavoitteena on rodussa esiintyvien perinnöllisten sairauksien vähentäminen.

Roturisteytysprojekti on tuottanut neljä ensimmäisen sukupolven pentuetta, yhteensä 36 koiraa. Käytetyt rodut ovat olleet keskikokoinen villakoira, tiibetinterrieri, parsonrusselinterrieri sekä viimeisimpänä kääpiövillakoira.

Kaikki roturisteytyskoirat ovat toistaiseksi terveitä. Geneettisesti ne ovat selvästi puhdasrotuisia kromfohrländereitä monimuotoisempia. Aika näyttää, miten projektissa onnistutaan: roturisteytyskoiria on tarkoitus yhdistää alkuun vain puhdasrotuisten koirien kanssa ja vielä on epäselvää, kuinka kauan monimuotoisuus ja hyvät terveysvaikutukset ja toisaalta rodulle vieraat piirteet säilyvät.

- Aktiviteettirahaston stipendin hyödyntämisestä päättää yhdistyksen hallitus lähiaikoina. Sen avulla pystymme varmasti tukemaan roturisteytyskoirien ja niille valittavien kumppanien terveystutkimuksia ja jalostustarkastuksia. Lisäksi on tärkeää, että pystymme edelleen järjestämään tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa jäsenistö pystyy vaikuttamaan projektin jatkosuunnitelmiin, kertoo Minna Hanski Kromfohrländereiden kasvattajakollegiosta.

Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistyksen terveystutkimustili

Kolmas palkittu yhdistys on Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys, joka palkittiin sen perustaman terveystilin ansiosta. Terveystili on perustettu vuotta 1988 ja se tukee erilaisia terveystutkimuksia, muun muassa cavalierien kuolinsyyn tutkimuksia sekä syringomyeliakuvauksia.