Koiran nivelrikko

Helka Heikkilä, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Agria KoiraExpossa 2018 Agrian puheenvuoron piti Helka Heikkilä, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, luennollaan ”Koiran nivelrikko – päivitä tietosi”. Luennon aikana Heikkilä kävi läpi muun muassa koiran nivelrikkoon altistavia tekijöitä, nivelrikkoon liittyviä uusimpia tutkimuksia sekä eri hoitomuotoja. Lue tiivistelmästä luennon kohokohdat ja tärkeimmät tiedot nivelrikosta.

Nivelrikko on parantumaton, yleensä hitaasti etenevä nivelsairaus, jonka tyypillisin piirre on nivelruston tuhoutuminen ja tyypillisin oire nivelkipu. Nivelkipu johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen. Nivelrikko ei ole uusi elintasosairaus, vanhin koiratapauskin tunnetaan jo lähes 15000 vuoden takaa. Myös dinosaurusten luurangoista on löytynyt merkkejä nivelrikosta. 

Nivelrikon esiintyvyyttä koiralla ei tutkittu kattavasti, mutta arviolta noin joka neljäs tai viides iäkäs koira kärsii nivelrikosta. Koiran nivelrikko on yleensä seurausta jostakin alla olevasta syystä, kuten lonkka- tai kyynärniveldysplasiasta tai osteokondroosista. Myös polven eturistisiteen repeämä on hyvin yleinen syy nivelrikkoon koiralla. Nivelrikko voi kehittyä myös ilman alla olevaa syytä.  

Nivelrikolle altistavat tekijät

Nivelrikko on monitekijäinen ja polygeeninen sairaus eli sen ilmentymiseen vaikuttavat sekä ympäristötekijät että useat geenit. Nivelrikolle altistavia geenejä on tutkittu koiralla laihoin tuloksin. Toistaiseksi ei ole pystytty osoittamaan yhdenkään geenin suoraa yhteyttä nivelrikkoon koiralla.  Portugalinvesikoirilla on tunnistettu yksi kromosomialue, joka on yhteydessä lonkan nivelrikkomuutoksiin. Lisäksi on tunnistettu yksi geeni, FBN2, joka on yhteydessä lonkkaniveldysplasiaan koirilla, mutta sitä, millä tavalla tämä geeni lonkkanivelen kasvuhäiriöön vaikuttaa, ei tiedetä.  

Vaikka geenit eivät ole tiedossa, tiedetään kuitenkin aika paljon siitä, mitkä muut tekijät altistavat nivelrikon kehittymiselle koiralla. Näitä tekijöitä ovat nivelen löysyys ja inkongruenssi, ikääntyminen, suuri koko, ylipaino ja rotu. Ylipaino vaikuttaa erityisesti lonkan nivelrikon esiintyvyyteen ja vakavuuteen. Rotu vaikuttaa siihen, kuinka suuri riski koiralla on sairastua nivelen kasvuhäiriöön. Rotu vaikuttaa kuitenkin myös siihen, kuinka suuri riski koiralla on kehittää nivelrikkomuutoksia niveleen esimerkiksi lonkkadysplasiasta johtuen.

Nivelrikon eteneminen ja oireet

Nivelrusto peittää luupintoja terveessä nivelessä. Nivelrusto on kimmoisaa ja kestävää. Myös ruston alla oleva luu on muuta luuta joustavampaa. Niveltä ympäröi nivelkapseli, joka suojaa niveltä ja erittää niveleen nivelnestettä. Nivelneste voitelee niveltä ja ravitsee nivelrustoa.  

Nivelrikossa koko nivel vähitellen muuttuu. Nivelrusto heikentyy ja alkaa vähitellen hajota.  Muutokset eivät rajoitu vain rustoon vaan myös ruston alla oleva luu kovettuu ja menettää joustavuutensa. Nivelen reunoille kasvaa uudisluumuodostusta, joka rajoittaa nivelen liikettä ja aiheuttaa kipua. Lisäksi nivelessä on käynnissä lievä tulehdustila, mikä aiheuttaa kipua, ylläpitää ruston hajoamista ja johtaa myös niveltä tukevien kudosten paksuuntumiseen. 

Nivelrikon vaikein oire on kipu. Nivelrustossa ei ole hermoja, mutta kaikki muut nivelen osat voivat aistia kipua. Nivelrikkokipu voi aluksi olla ajoittaista, mutta sairauden edetessä kipu voi olla jatkuvaa. Koira ei totu pitkään jatkuneeseen kipuun vaan herkistyy sille. Kivulle herkistyttäessä kipuradat nivelestä selkäytimeen ja aivoihin muuttuvat siten, että kivun aistiminen on entistä helpompaa, tavallinen liike aiheuttaa kipua ja kipu tuntuu aiempaa voimakkaampana. Kipua voi alkaa tuntua myös muualla kuin nivelrikkoisessa nivelessä. Ihmiset kuvaavat nivelrikkokipua tylppänä ja jomottavana kipuna. Koiralla nivelrikkokipu ilmenee yleensä ontumana, mutta myös jäykkyys, liikkumishaluttomuus, vaikeus liikkua portaissa, vaikeus hypätä ja haluttomuus leikkiä on yhdistetty koiran nivelrikkokipuun tutkimuksissa. Koira ei yleensä valita ääneen nivelrikkokipua.

Nivelrikkokipujen hoito

Koiran nivelrikkokivun hoidossa käytetään tukihoitoa, lääkehoitoa ja joissakin tapauksissa kirurgiaa riippuen oireiden vakavuudesta. Tukihoito sisältää laihdutuksen, liikuntaohjeet, fysioterapian ja ravintolisien käytön. Jos nivelrikkoinen koira on ylipainoinen, laihdutus voi tutkitusti vähentää nivelrikkoon liittyvää ontumaa. Tutkimuksissa ontuman väheneminen havaittiin 6-­9% painonpudotuksen jälkeen nivelrikkoisilla koirilla. Liikunnan pitkäaikaisvaikutuksia nivelrikkokipuun tai nivelrikon etenemiseen ei ole tutkittu koiralla, mutta nivelrikkoisen koiran liikunnaksi suositellaan säännöllistä ja tasaista liikuntaa. Kovia ja liukkaita alustoja ja rajuja ja äkkinäisiä liikkeitä tulisi välttää. Nivelrikkoiset koirat hyötyvät fysioterapiasta. Oman alueensa koulutetun eläinfysioterapeutin löytää Suomen Eläinfysioterapeuttien nettisivuilta. Jotta eläinfysioterapeutti voi laatia kattavan kuntoutussuunnitelman, koira tarvitsee fysioterapiaan eläinlääkärin lähetteen.

Ravintolisät

Nivelrikkoisille koirille on markkinoilla useita ravintolisiä nivelrikkokivun hoitoon ja nivelten toiminnan tukemiseen. Tällä hetkellä vain omega-3-­rasvahappojen tehosta on luotettavaa tutkimusnäyttöä koiran nivelrikkokivun hoidossa. Omega-­3-­rasvahappoja koira saa kalaöljyistä ja viherhuulisimpukasta. Moni ravintolisä sisältää glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia, mutta tutkimustulosten valossa ei tällä hetkellä tiedetä vähentävätkö ne koiran nivelrikkokipua.

Tulehduskipulääkkeet

Nivelrikkoinen koira hyötyy siitä, että sen kipu on hallinnassa. Tällöin koira liikkuu enemmän ja sen lihaskunto säilyy hyvänä. Jos tukihoito ei ole riittävän tehokasta nivelrikkokivun hoidossa koiralla, tarvitaan kipulääkitystä. Tulehduskipulääkkeet ovat tutkitusti tehokkaita nivelrikkokivun hoidossa koiralla. Koiralle on saatavilla useita eri tulehduskipulääkkeitä, ihmisen tulehduskipulääkkeet voivat olla myrkyllisiä eikä niitä ole syytä käyttää. Saatavilla olevista koiran tulehduskipulääkkeistä mikään ei tällä hetkellä ole selvästi ylitse muiden tehon ja turvallisuuden kannalta arvioituna.

Tulehduskipulääkkeet voivat aiheuttaa oksentelua ja ripulia ja jopa munuaisten ja maksan toiminnan häiriöitä. Haittavaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia. Koska nivelrikko on parantumaton sairaus ja kipu voi edenneessä nivelrikossa olla jatkuvaa, pitkät tulehduskipulääkekuurit ovat yleensä hyödyllisempiä kuin lyhyet kuurit. Pitkiin tulehduskipulääkekuureihin ei tutkitusti liity enempää haittavaikutuksia kuin lyhyisiinkään kuureihin. Jos tulehduskipulääkkeitä ei voida käyttää tai jos ne eivät ole riittävän tehokkaita, voidaan koiran nivelrikkokivun hoidossa käyttää ihmisen kipulääkkeitä kuten tramadolia, amantadiinia tai gabapentiiniä eläinlääkärin arvion mukaan. Näistä tramadolia ja amantadiinia on tutkittu koiran nivelrikkokivun hoidossa.

Nivelpistokset

Nivelkipua voidaan täsmähoitaa myös nivelpistoksilla. Nivelpistoksena voidaan antaa kortisonia tai hyaluronihappoa. Kortisoni on tehokas, mutta lyhytvaikutteinen apu ihmisen nivelrikkokivun hoidossa. Hyaluronihappopistokset ovat nivelrikkoa sairastavilla ihmispotilailla kortisonipistoksia pitkävaikutteisempia, mutta niiden kipua poistava vaikutus alkaa hitaammin. Hyaluronihappopistokset ovat tutkitusti vähentäneet nivelrikkokipua myös nivelrikkoisilla koirilla. Kortisonipistosten tehoa ei ole tutkittu koiran nivelrikkokivun hoidossa, vaikkakin pistokset todennäköisesti ovat tehokkaita myös koiralla.

Myös botuliinitoksiinipistoksia on tutkittu nivelrikkokivun hoidossa koiralla. Suomalaisessa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa nivelpistoksena annettu botuliinitoksiini vähensi nivelrikkoon liittyvää ontumaa koirilla eivätkä pistokset aiheuttaneet haittavaikutuksia nivelessä tai elimistössä. Saatavilla on myös kantasolu-­ ja PRP-nivelpistoksia nivelrikkokivun hoitoon koiralle. Kantasolut ja PRP-pistokset (platelet rich plasma) voivat vähentää nivelrikkokipua ja teoriassa myös tehostaa nivelruston uudistumista nivelrikkoisessa nivelessä. Tutkimuksia PRPn ja etenkin kantasolujen tehosta koiran nivelrikkokivun hoidossa on kuitenkin vain vähän eivätkä tutkimukset ole kovin hyvälaatuisia. Hoitojen ei myöskään voida luvata parantavan nivelrustomuutoksia.

Nivelrikkokivun hoidon tulevaisuus saattaa kuitenkin olla tämänkaltaisissa ns. regeneratiivisissa hoidoissa, jotka pyrkivät paitsi hoitamaan kipua myös hoitamaan itse sairautta.

Keinonivel

Lonkan nivelrikkokipua voidaan hoitaa korvaamalla sairas nivel keinonivelellä, jos tuki- ja lääkehoidosta ei ole apua. Keinonivelkirurgian tavoitteena on kivuton nivel ja normaalisti toimiva jalka. Keinonivel voidaan nykyään asentaa kaikenkokoisille koirille. Useimmiten keinonivelpotilas on nuori aikuinen koira. Jos tuki-­ ja lääkehoidosta ei selvästi ole hyötyä lonkan nivelrikkokivun hoidossa, hyötyy koira siitä, että keinonivel asennetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eikä vasta vuosien harkinnan jälkeen. Keinonivelkirurgia on toki kallista, mutta tutkitusti lopputulokset ovat hyviä. Uusimmassa kansainvälisessä tutkimuksessa 94% koiran omistajista arvioi lopputuloksen joko hyväksi tai erittäin hyväksi kolme vuotta lonkan keinonivelleikkauksen jälkeen. Leikkaukseen voi liittyä myös komplikaatioita, jotka voivat olla vakaviakin. Näiden välttämiseksi keinoniveltä ei voida laittaa, jos koiralla on esimerkiksi ihotulehdus, kasvainsairaus tai jokin vakava neurologinen sairaus.

Rustonkorjausistute

Kasvavan koiran nivelrustovaurioiden hoitoon on nykyään saatavilla myös yhdistelmä-kollageenista valmistettu rustonkorjausistute, COPLA ScaffoldTM, joka on kehitetty Suomessa. Valmiste laitetaan osteokondroosin aiheuttamaan rustovauriokohtaan tähystysleikkauksessa. Istute täyttää vauriokohdan ja edesauttaa uuden ruston muodostumista. Istutteen ajatellaan myös ennaltaehkäisevän nivelrikon kehittymistä. Helsingin Yliopistossa on parhaillaan käynnissä tutkimus, jossa tutkitaan tämän rustonkorjausistutteen hyötyä koiran olkanivelen osteokondroosin hoidossa. Tutkimukseen voi osallistua koira, joka on iältään 5-­8 kk, jolla on leikkausta vaativa osteokondroosista johtuva rustovaurio toisessa tai molemmissa olkanivelissä ja joka on muuten terve. Tutkimukseen osallistuva koira saa tähystysleikkauksesta merkittävän alennuksen ja kontrollikäynnit ovat ilmaisia.

Tutkimuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä tutkimukseen osallistuviin eläinlääkäreihin: helka.heikkila@helsinki.fi tai pauli.keranen@helsinki.fi tai ortopediseen eläintenhoitajaan: jenni.ruutiainen@helsinki.fi.
Tykkää? 2 lukijasta 2 tykkäsi tästä, arvosana , 5 tähteä