Tieto vanhenemisen aiheuttamista muutoksista auttaa ymmärtämään vanhan koiran erityistarpeita ja mahdollisia muutoksia koiran käytöksessä.  Kun tiedämme mitä odottaa, pystymme nauttimaan ajastamme vanhan koiran kanssa.

Muutokset koiran aisteissa

Koiran aivotoiminta hidastuu sen vanhetessa ja se vaikuttaa koiran aisteihin. Vanhan koiran kuulo voi heikentyä tai koira voi kuuroutua täysin vanhetessaan. Myös koiran näköaisti heikkenee. Hajuaisti pysyy ennallaan pisimpään, mutta hyvin vanhoilla koirilla sekä haju- että makuaisti heikentyvät.

Koira voi vanhetessaan ja aistien heikentyessä muuttua hieman epävarmemmaksi joissakin tilanteissa, sillä koiran on vaikeampi nähdä tai kuulla, mitä sen ympärillä tapahtuu. Epävarma koira voi olla pelokas tai jopa aggressiivinen. Siksi vanhan koiran kanssa kannattaa pyrkiä noudattamaan tuttuja rutiineja ja välttää yllättäviä tilanteita. Koiran tulee tuntea olonsa mukavaksi ja rauhalliseksi, ja sen tulee saada levätä rauhassa.

Väsymys

Vanha koira ei jaksa yhtä paljon kuin nuori, mikä johtuu kehossa tapahtuvista muutoksista. Koiran vanhetessa sen verenkierto heikkenee pikkuhiljaa, mutta koira ei saa esimerkiksi sydänkohtauksia tai muita äkillisiä vaivoja kuten ihminen. Heikentynyt verenkierto hidastaa sydämen toimintaa, ja siksi myös koiran yleiskunto heikkenee, eikä koiran keho jaksa yhtä paljon rasitusta kuin nuorena.

Vaikean päätöksen tekeminen

Koiranomistaja ottaa koiran hankkiessaan vastuulleen koiran hyvinvoinnista huolehtimisen koko sen elämän ajan. Siihen sisältyy myös koiran elämän päättyminen.

Koiranomistajan tulee varmistaa, että koiran elämä päättyy kivuttomasti ja arvokkaasti – niin vaikea päätös kuin se voikin olla. Kun koiran elämä ei ole enää elämisen arvoista, on aika antaa koiran siirtyä koirien taivaaseen.

Jos koira sairastuu tai loukkaantuu, päätös on usein helpompi tehdä kuin terveen vanhan koiran kohdalla. Kun vanha koira ei enää pysty hallitsemaan suolistoaan ja virtsateitään, tai se ei pysty liikkumaan itse vaivatta, koiran elämä ei ole arvokasta.  

Koiran kunnosta kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa, jotta saat varmistuksen, että teet oikean päätöksen.