Perheen vanha kissa hyväksyy usein kissanpennun helpommin kuin aikuisen kissan.

Vanhan kissan suhtautumista uuteen tulokkaaseen on vaikea ennustaa etukäteen, sillä kissojen ”sosiaalinen sietokyky” on yksilöllinen. Aikuisen kissan voi siis olla vaikea hyväksyä uutta kissaa monesta syystä.

Kissanpennut ja sosiaalistuminen

Yksi vanhan kissan sopeutumiseen vaikuttava tekijä on, kuinka paljon kissaa on sosiaalistettu pentuna. Jos kissaa ei ole pentuna sosiaalistettu eikä se ole tottunut muihin kissoihin, sen on usein hyvin vaikea hyväksyä toista kissaa reviirilleen aikuisenakaan.

Kissojen tärkein sosiaalistumiskausi on niiden ollessa 2–7 viikon ikäisiä. Kissanpennun tulee viettää silloin aikaa ihmisten kanssa, jotta niistä voi aikuisena tulla seurallisia kissoja.

Usein perheen vanha kissa hyväksyy kissanpennun helpommin kuin aikuinen kissan, sillä se näkee pennun pienempänä uhkana. Kissat päättävät arvojärjestyksensä vasta kissanpennun kasvettua aikuiseksi, kun ne ovat oppineet tuntemaan toistensa luonteet.

Tutustuminen

Kissojen toisiinsa tutustuttaminen tulee tehdä varovasti asteittain. Uuden kissan tulee saada tottua ensin omistajan ja kodin tuoksuun, sillä kissa kokee vieraat tuoksut pelottavina.

Vanha kissa tulee puolustamaan reviiriään. Kissojen välillä on aina hierarkkinen järjestys, ja kodin ensimmäinen kissa haluaa näyttää uudelle tulokkaalle sen paikan ”laumassa”. Kissanpentu reagoi tähän uhkaavaan tilanteeseen usein nopeilla liikkeillä ja pakenemalla, mikä puolestaan voi helposti suututtaa vanhan kissan. Kissanpentu saattaa alkaa purkaa perheen vanhaa kissaa kohtaan tuntemaansa aggressiota omistajaansa.